kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » ARCHITECT+ » Kdo získal ocenění CE ZA AR

Kdo získal ocenění CE ZA AR

Zdroj/foto: Archiv
Ocenění CE ZA AR, jehož vyhlašovatelem je Slovenská komora architektů, již dvacet let upozorňuje na společenskou hodnotu architektonických děl a profesionálních výkonů slovenských architektů. Aktuálním heslem komunikační linie ceny CE ZA AR pro rok 2021 je #zelenaproarchitekturu, kterou se přidává ke globálním výzvám mírnění dopadů environmentálního dopadu architektury. Na základě osobní prohlídky porota vybrala dvacet děl v šesti kategoriích. Kdo ocenění získal?

Přínos pro rozvoj kultury a prostředí pro zdravý život lidí ocenění CE ZA AR je vzhledem k současné globální situaci ještě významnější. CE ZA AR vytváří kromě samotného Ocenění i prostor pro diskusi o vlivu architektury na kvalitu našeho života. 

Porota v jubilejním 20. ročníku ceny hodnotila v prvním kole 81 přihlášených děl, z nichž v užším výběr během cesty napříč Slovenskem osobně navštívila třicet realizovaných objektů. Mezinárodní porota navštívila díla a hodnotila ve složení:

 • Táňa Buijs-Vítková (Nizozemsko)
 • Jakub Cígler (Česká republika)
 • Bohunka Koklesová (rektorka VŠVU, Slovenská republika)
 • Peter Moravčík (Slovenská republika, předseda poroty CE ZA AR 2021)
 • Vladimír Sitta (Česká republika)
 • Pavel Silly (Slovenská republika)
 • Štěpán Valouch (Česká republika)

Na základě osobní prohlídky porota vybrala dvacet děl v šesti kategoriích: Rodinné domy, Bytové domy, Fenomén architektury, Interiér, Exteriér a Občanské a průmyslové budovy, které zveřejňujeme i s hodnocením mezinárodní poroty.

RODINNÉ DOMY

Dům pro rodinu s domácími mazlíčky

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Sadovský Architects
 • Krajinářská architektura: Labak štúdio
 • Foto: Nora a Jakub Čaprnkovci

Výraznou kvalitu domu představuje způsob, jakým se prolíná se zahradou situovanou na dvou různých úrovních s dvěma různými tématy: centrální prostor s kuchyní má po levé straně zahradu, která upoutá svou až dekorativní neformálností. Na druhé straně je zahrada, která svým předsazením rámuje výhled do okolí. Odfiltruje tak nežádoucí pohledy a zároveň vytváří v klidové části s bazénem soukromou zónu. Celý dům působí prostorně, což podtrhuje i vyvýšený centrální prostor nad kuchyní. Kvalita propojení domu se zelení bude postupem času růst a symbióza se zahradou bude stále zjevnější.

Zdroj/foto: Archiv

Dům V

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Martin Skoček, Lucia Miklová
 • Krajinářský architekt: Michal Marcina
 • Foto: Matej Hakár

Tento rodinný dům přehodnocuje princip tradičního třídílného vesnického domu. Odvrací se od hluku silnice a boční fasádou se velkolepě otevírá do zahrady. Nádherná práce se světlem dává vyniknout čistotě formy dokonale provedenou novou interpretací tvarosloví tradičního krovu a prostorného interiéru. Nejvíce upoutá harmonie interiéru, kvalitního detailu a použité materiality. Dům vrůstá do zahrady a neodstraňuje její paměť. Nevadí mu, že se fasádou dotýká kůry staré jabloně. Mezi domem a zahradou zde existuje vzácný intimní dialog.

Zdroj/foto: Archiv

Rodinný dům CLT16

 • Místo: Záhorská Bystrica
 • Architekti: ateliér Molnár-Peráček
 • Fotografie: Ľubomír Peráček ml.

Dům se svojí hmotou velmi přirozeným způsobem přizpůsobuje zvlněnému terénu a existující zeleni. Všechny společné prostory orientuje kolem dominantní vrby. Tvarová a díky použitému dřevu i materiálová symbióza podporuje splynutí domu s okolím. Originální součástí dispozice je i obytná chodba, kterou od zahrady odděluje skleněná stěna. Díky tomu je chodba povýšena na vzdušný obytný prostor orientovaný do zahrady. Zahradní úpravy a zásahy do stávající vzrostlé zeleně jsou minimální a s respektem vůči původnímu charakteru zahrady, která určuje i konkrétní architektonické řešení.

Zdroj/foto: Archiv

Rodinný dům ze stoletého humna

 • Místo: Veličná
 • Architektka: Eliška Turanská
 • Fotografie: Eliška Turanská

Adaptace stoletého humna je příkladným přístupem k současnému rodinnému bydlení na venkově. Odvaha mladých majitelů a tvůrčí přístup architektky přinesl překvapivé spojení tradiční stodoly a rodinného domu. Byly využity původní materiály a harmonicky doplněny novými. Pokora a skromnost nechala vzniknout jedinečné stavbě. Porota se rozhodla zařadit projekt jako nominaci do dvou kategorií, aby poukázala na význam rozhodnutí investora – mladé rodiny, proměnit existující stoletou hospodářskou budovou v oravské obci Veličná na plnohodnotné rodinné bydlení.

Zdroj/foto: Archiv

BYTOVÉ DOMY

Kategorie Bytové domy opět poukázala na důležitost kvality urbanistických koncepcí, následně přetavených do závazných územních plánů a plánů zón. Pro rozvoj kvalitní bytové výstavby je do budoucna klíčová větší angažovanost měst a obcí při prosazování zodpovědných a udržitelných plánů výstavby.

Bytové domy Kamence, Etapa 1

 • Místo: Kysucké Nové Město
 • Architekti: Michal Sulo, Miriam Lišková
 • Krajinného architekti: Ján Augustín, Iveta Augustínová
 • Foto: SLLA

Navzdory limitům v kvalitě dispozičních řešení samotných domů i jednotlivých bytů s dlouhými chodbami, úzkými pokoji a světelnými poměry v interiéru se 1. etapa rozsáhlého obytného souboru na okraji okresního města prosadila předpokladem dobrého koncepčního řešení urbanistického celku. Porotu zaujalo vytvoření inkluzivně pojatých veřejných a poloveřejných prostorů souboru. Koncept bytových domů vzešel z architektonicko-urbanistické soutěže.

Zdroj/foto: Archiv

Domy Roličky

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Cakov + partners
 • Foto: Tomáš Manina

Také druhá nominace v kategorii Bytové domy naráží na limity. Řadové městské vily představují segment luxusního bydlení solventních obyvatel města, reprezentovaného výbornou dispozicí bytů a kvalitní materialitou. Charakteristickým rysem objektu je rozmístění velkorysých tříbytových objemů v linii na slunném jihozápadním svahu. Porotu oslovilo půdorysné řešení a prostorové pohodlí bytů. Záměr projektu byl ve velké míře nabídnout pro obyvatele soukromí a zároveň využít hezké výhledy na Bratislavu. Na druhé straně se celý areál odvrací od svého okolí.

Zdroj/foto: Archiv

FENOMÉN ARCHITEKTURY

Hrad Uhrovec – Hospodářská budova

 • Místo: Uhrovec
 • Architekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavel Paulíny
 • Foto: Peter Čintalan

Hrad Uhrovec je exemplárním příkladem v přístupu památkové obnovy, společného historického dědictví. Architekti i celý realizační tým vnímal práce na projektu jako životní poslání. Důsledné poznání historie a patřičná úcta k původní architektonické substanci definují toto v pozitivním slova smyslu atavistické lidské snažení.

Zdroj/foto: Archiv

Obnova a adaptace secesní vily v Tatrách

 • Místo: Nový Smokovec, Vysoké Tatry
 • Architekti: Juraj Hermann, Beáta Hermannová, Viera Hajasová
 • Foto: Tomáš Hyben

Obnovená vila Lavina v Novém Smokovci dokazuje, že je možné adaptovat historickou vilu na plnohodnotnou funkci se současnými nároky. Podařilo se tak zvrátit dezolátní stav domu, který léta chátral i přesto, že je národní kulturní památkou. Představuje zároveň velmi kvalitní rekonstrukci při zachování souladu požadavků památkové ochrany s požadavky návštěvníků Tater. Tato uctivá přeměna historické tatranské vily stojí v ostrém kontrastu s tím, k čemu dochází v posledních letech v kupříkladu v oblasti Nízkých Tater.

Zdroj/foto: Archiv

Rodinný dům ze stoletého humna

 • Místo: Veličná
 • Architektka: Eliška Turanská
 • Foto: Eliška Turanská

Tento projekt se porota rozhodla nominovat do dvou kategorií. Chtěla tak ocenit rozhodnutí investora, mladé rodiny, využít existující stoletou hospodářskou budovu v oravské Veličné a proměnit ji na plnohodnotné bydlení. Rozhodli se setrvat v rodném kraji, i když jejich profesní život zůstává v hlavním městě. Vyjádřili tím svou úctu k rodišti a ukázali cestu, jak efektivně využít původní objekty, rodinné a historické dědictví předků, namísto jejich demolice a zániku.

Soukromá základní škola Guliver

 • Místo: Banská Štiavnica
 • Architekti: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Česnek
 • Foto: Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio

Soukromá základní škola v Banské Štiavnici je doslova zjevem na scéně školních a občanských staveb. Architekti spolu s investorem tak do tohoto historického města vložili mistrovské dílo, které kvalitou nastavuje vysokou laťku i pro další potenciální výstavbu. Objekt tvoří komplex učeben, jídelny, tělocvičny, plaveckého bazénu a exteriérových sportovišť. Areál je navíc obohacen o pečlivě založené parkové úpravy, to vše v nejvyšší kvalitě z hlediska funkčních vazeb, architektonického konceptu a technických detailů. Důležitou součástí návrhu je i promyšlený design interiérů a volba mobiliáře.

Zdroj/foto: Archiv

INTERIÉR

byt N1M

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: benkobenkova
 • Foto: Nora a Jakub Čaprnkovy

Byt vyniká centrální dispoziční úpravou, která je ve skutečnosti hlavním obytným prostorem, zatímco ostatní prostory noční části jsou jen v nezbytné metráži. Přidanou hodnotou bytu je přiznaný železobetonový trámový strop, který poukazuje na konstrukční podstatu funkcionalistického městského paláce. Důležitým dispozičním nástrojem je knihovna, která odděluje denní a noční část. Jedním ze vstupů do hostitelské ložnice jsou dřevěné harmonikové dveře, které poskytují při jejich otevření rozšíření o intimní salonek, což dodává prostoru přímo scénický charakter.

Zdroj/foto: Archiv

Nehera

 • Místo: Vídeň, Rakousko
 • Architekti: Martin Skoček, Pavel Dobšinský, Michaela Dunajská, Lucia Miklová
 • Spolupráce: Miroslav Král
 • Foto: Matej Hakár

Výtvarné pojetí interiéru prodejny oblečení české značky Nehera ve Vídni stojí na přiznané ocelobetonové konstrukci, kvalitních přírodních materiálech a elegantní zemité barevnosti. Citlivost autorů, minimalismus, architektonický detail a redukce nábytkového zařízení dává základ pro mimořádnou kvalitu interiéru, který se vymyká zažitým standardem v této oblasti. Přidanou hodnotou je i fakt, že se jedná o zahraniční realizaci slovenských architektů.

Zdroj/foto: Archiv

1903

 • Místo: Trnava
 • Architekti: Kilo / Honč
 • Foto: Matej Hakár

Velká hodnota tohoto bytu spočívá v jeho odvážném, přímo experimentálním dispozičním řešení. Průhledná stěna prochází diagonálně napříč bytem, ​​čímž původní a rozsáhlý historický interiér dělí na menší místnosti navržené pro potřeby mladé rodiny. Toto řešení však nenarušuje vzdušnost a velkorysost vnitřního prostoru. Porota ocenila i mimořádně pozitivní trend – mladé rodiny stále více spolupracují s architekty i přes limity vlastního rozpočtu. Kombinace invence, spolupráce a respektu dává základ pro kvalitní architektonické řešení.

Zdroj/foto: Archiv

EXTERIÉR

Neformální mo(nu)menty

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Kolektiv VŠVU
 • Foto: Šimon Parec

Stav sídlišť z doby socialismu nás pronásleduje a je odrazem hodnotového systému naší společnosti. Anonymita meziprostorů na sídlišti, jakási samozřejmost zanedbanosti a přesouvání odpovědnosti za tento stav na správu města a všeobecná letargie stojí za hledáním a iniciativou autorů projektu, kteří se snaží burcovat a poukazovat na velký potenciál těchto prostorů pro obyvatelnost města. Formou prostorové akupunktury odhalují to, co je skryté. Používají k tomu nalezené materiály, „tetované“ časem. Z těchto materiálů vytvářejí nové prostorové vztahy, doslova zvou diváka k interakci. Tím, že se dočasně mění topografie místa, propůjčují lokalitě novou prostorovou identitu. Mo(nu)menty jsou vyhlídkou, která otevírá oči tam, kde jsou všichni slepí.

Zdroj/foto: Archiv

Vyhlídková věž Devínska Kobyla

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Branislav Groch, Aleš Hradecký, Denisa Pavkovček Šťastná
 • Foto: Tomáš Manina

Potřeba vidět, orientovat se v zemi je jednou z archetypálních potřeb člověka. Historicky je Devín svědkem různých časových metamorfóz. Je pravděpodobné, že jeho současný vegetační povrch je výsledkem dlouhodobé „kolonizace“ armádou Československé republiky se všemi jejími negativními důsledky. Nová rozhledna je konstrukčně zajímavým dílem. Záměrná prostorová choreografie umožňuje rozprostření pohledů do všech světových stran. Díky transparentnosti se návštěvník stává dynamickou součástí celkové kompozice. Na pohyb odpovídá rozhledna mírným chvěním a návštěvník má doslova pocit jakéhosi vznášení.

Zdroj/foto: Archiv

OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

Administrativní budova Větrná

 • Místo: Nitra
 • Architekti: GRUP architects
 • Foto: Nora & Jakub Čaprnkovy

Porota ocenila urbanisticky dobře umístěný objekt v těsné blízkosti historického centra. Elegantní proporce domu vytvářejí městský šperk uprostřed zástavby. Pozemek investora je volně průchodný, díky čemuž se zapojuje do života města. Podtrhuje to i galerie umění v parteru objektu. Prostorově velkorysé až rozšafně řešení zvýrazňuje vysoká úroveň materiálového a řemeslného provedení.

Zdroj/foto: Archiv

Likérka

 • Místo: Trenčianske Teplice
 • Architekti: Juraj Hubinský atelier, Kuklica Smerek architekti
 • Foto: Juraj Hubinský, Lousã Auber

Likérka představuje zdárnou přeměnu v srdci lázeňského města. Nová náplň vdechla život nejen domu ale i jeho okolí. Kromě atraktivní provozu tak „likérka“ dává městu i cenný veřejný prostor a ve své komplexnosti se stává novým atraktantem. Konverze, která může být precedentem pro podobná místa, které vytrvale čekají na svou příležitost.

Zdroj/foto: Archiv

Pradiareň 1900

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár
 • Foto: Pavel Kudiváni, Juraj Almássy

Porota ocenila solidní obnovu budovy, která nabízí vysoký standard administrativních prostor. Autoři se v návrhu dobře vypořádali se současnými nároky na vnitřní prostředí budovy, ukryli technologie a zachovaly množství řemeslných detailů, které utvářejí atmosféru stavby. Velkorysý veřejný prostor a otevření budovy v parteru propojují objekt s městem. Nezbývá než si přát, aby investor našel stejně kultivované nájemníky, kteří budou uctívat otevřené halové prostory původních textilních závodů a industriálního ducha stavby.

Zdroj/foto: Archiv

Polyfunkční dům „The Corner“

 • Místo: Bratislava
 • Architekti: Martin Kusý II., Pavel Paňák, Maria Michalič – Kusá
 • Foto: Tomáš Manina

Městský dům v jedinečném sousedství, jehož kvality jsou jasným hybatelem při formování autentické architektonické výpovědi. „Palác na rohu“ ve své poctivosti snoubí elementární atributy architektury, a stává se tak relevantní součástí budoucí historie tohoto místa i města.

Zdroj/foto: Archiv

Soukromá základní škola Guliver

 • Místo: Banská Štiavnica
 • Architekti: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Česnek
 • Foto: Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio

Objekt svou architektonickou a designérskou kvalitou, i vlastním provedením daleko přesahuje standard v oblasti školních staveb, nejen na Slovensku. Potřeby dětí určují architektonickou skladbu a účel jednotlivých prostor. Vzdělávání a výchova se má realizovat v mimořádně kvalitním architektonickém prostředí, které děti stimuluje nejen k lepším studijním výsledkům, ale také k citlivosti pro umění a mezilidské vztahy. Škola v Banské Štiavnici je nečekanou deklarací nezbytnosti klást nejvyšší důraz na kvalitu prostor pro vzdělávání a zdravotní péči. Porota se proto zabývala i poměrně naléhavou otázkou, koho úkolem je stavět kvalitní školní zařízení. Má povinnosti státu suplovat soukromý investor?

Autor: Redakce Estate.cz

(Visited 11 times, 1 visits today)

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

Čtěte také

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky